Späť
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
 • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
 • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
 • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
 • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
 • 25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
 • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
 • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
 • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
 • Profesionálna fyzická príprava študentov
 • Univerzita tretieho veku

Novinky

DINUŠOVÁ habilitačná prednáška 26.10.2022

03.10.2022

Dňa 26.10.2022 o 9.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška Mgr. Dominiky Dinušovej, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) na tému „Dynamika vzťahu morálky a práva v perspektívach policajnej etiky“.

MARKOVÁ habilitačná prednáška 26.10.2022

03.10.2022

Dňa 26.10.2022 o 12.30 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška JUDr. Veroniky Markovej, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) na tému „Vybrané aspekty princípu primeranosti v trestnom práve so zameraním na činnosť policajtov v trestnom konaní“.

Železný hasič 2022 organizačné pokyny

28.09.2022

Organizačné zabezpečenie a pokyny súťaže pre VII. ročník športovej súťaže „ŽELEZNÝ HASIČ“:

VYHLASUJEME VÝTVARNÚ A LITERÁRNU SÚŤAŽ

22.09.2022

VYHLASUJEME VÝTVARNÚ A LITERÁRNU SÚŤAŽ

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

09.09.2022


Predseda Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyhlasuje

Oznamy