Späť
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
 • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
 • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
 • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
 • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
 • 25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
 • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
 • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
 • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
 • Profesionálna fyzická príprava študentov
 • Univerzita tretieho veku

Novinky

ŠKP 2022/2023

06.09.2022

Vstup do priestorov športového areálu/posilňovne Akadémie PZ v akademickom roku 2022/2023 (t.j. 2. 9. 2022 – 31. 8. 2023) bude možný len po zakúpení členského preukazu ŠKP. Preukaz Vám bude vystavený na základe Vami vyplneného online prihlasovacieho formuláru (viď nižšie uvedený link, prípadne QR kód v prílohe). Po vyplnení Vám bude na Váš email odoslaný postup na uhradenie členského poplatku v sume 20,-eur na účet klubu ŠKP pri A PZ. Po uhradení si preukaz môžete prevziať na vrátnici Akadémie PZ (pri prevzatí je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený pri registrácii).

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 –úprava pracovnej doby

25.06.2021

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 – úprava pracovnej doby

ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 - KADET PZ

04.11.2020

ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 - KADET PZ

Výsledky prijímacieho konania 2022/2023

18.08.2022

Výsledky prijímacieho konania na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2022/2023

Bratislavské právnické fórum 2022

10.08.2022

Pozvánka na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2022“

Oznamy