Späť
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
 • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
 • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
 • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
 • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
 • 25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
 • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
 • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
 • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
 • Profesionálna fyzická príprava študentov
 • Univerzita tretieho veku

Novinky

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 –úprava pracovnej doby

25.06.2021

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 – úprava pracovnej doby

ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 - KADET PZ

04.11.2020

ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 - KADET PZ

APVV-19-0102 Efektívnosť prípravného konania - skúmanie,hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

18.01.2021

Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia v projekte APVV spolu so žiadateľom Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave získali podporu pre riešenie projektu APVV

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

13.12.2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

Oznamy