Späť
 • Akadémi Policajného Zboru
  • Dva študijné programy: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejenej správe
  • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  • Profesionálna fyzická príprava študentov
  • Univerzita tretieho veku
 • Akadémia Policajného zboru
  • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  • 30 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave - 1. október 2022.
  • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Akadémia Policajného zboru
  • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu

Novinky

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 –úprava pracovnej doby

25.06.2021

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 – úprava pracovnej doby

ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 - KADET PZ

04.11.2020

ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 - KADET PZ

APVV-19-0102 Efektívnosť prípravného konania - skúmanie,hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

18.01.2021

Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia v projekte APVV spolu so žiadateľom Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave získali podporu pre riešenie projektu APVV

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

13.12.2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

Oznamy