Back

Kancelárie prorektorov

{[|addPersonalProfil
[user{patricia.krasna
@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}

{[|addPersonalProfil
[user{
edita.letenayova@minv.sk}]
[formated1]
|]}

{[|addPersonalProfil
[user{mojmir.mamojka@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}

{[|addPersonalProfil
[user{helena.vajglova@minv.sk}]
[formated1]
|]}

{[|addPersonalProfil
[user{
michal.marko@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}

{[|addPersonalProfil
[user{jana.simonova
@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}

{[|addPersonalProfil
[user{monika.janackova@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}

{[|addPersonalProfil
[user{kristina.kralikova@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}