Back

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie je samostatným oddelením Akadémie PZ v Bratislave. Zabezpečuje a spolupodieľa sa na organizácii a vyhodnotení prijímacieho konania, vedie komplexnú evidenciu a administráciu bakalárskeho a magisterského štúdia, agendu súvisiacu s výchovno-vzdelávacím procesom, organizáciu štúdia a rozvrh hodín, agendu poskytovaných štipendií, zabezpečuje činnosti súvisiace so zberom údajov pre analytickú činnosť a vyhodnocovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, poradenskú činnosť pre študentov a i. Zostáva naďalej v kontakte s absolventami a monitoruje ich pracovné uplatnenie na trhu práce. Zabezpečuje prezentovanie pracovných ponúk a aktivity v rámci  kariérneho poradenstva pre študentov.

{[|addPersonalProfil [user{maria.humenska@akademiapz.sk}] [formated1] |]}