Back

Oddelenie MZ a SH

Vedúci oddelenia a zástupca kvestora

{[|addPersonalProfil [department{Oddelenie MZ a SH}] [all_employees1] |]}

Kuchyňa:

Viliam PAVLOVIČ
Telefón : 09610 57573

Viera ŠLAHOROVÁ
Telefón : 09610 57573

Bronislava BENČÚRIKOVÁ
Telefón : 09610 57573

Jarmila FEJEŠOVÁ
Telefón : 09610 57573