Back

Projekt STRONG

Strong

 

Projekt:
STRONG

,,advanced firST RespONders traininG“

(projekt v trvaní od 1. 9. 2020

do 30. 8. 2023)

 

Program:

Erasmus+

Celková výška peňažných prostriedkov:

480.000,- €

 

Líder projektu:

Hochschule für den Öffentlichen Dienst in Bayern (Nemecko)

 

http://www.strong-eu.net/

 

STRONG

STRONG

Cvičenia, kvalifikačné testy a praktické školenia sú pre záchranárov každodennou realitou. Všetko vyššie uvedené sa však stáva zbytočným, ak záchranári nie sú vybavení zručnosťami a potrebným vzdelaním na bezproblémové a profesionálne fungovanie s členmi komunity, keď dôjde k prírodnej alebo človekom spôsobenej katastrofe.

Včasné nasadenie jednotiek prvej reakcie je rozhodujúcim faktorom, ale nie jediným. Interoperabilita, interdisciplinárna tímová práca, proaktívnosť, progresívne myslenie, komunikačné a vyjednávacie schopnosti sú niektoré zo schopností, ktoré by mali zúčastnení pracovníci získať.

Investovanie do školenia a vzdelávania osôb prvej reakcie je najbezpečnejším a najvýznamnejším spôsobom, ako dosiahnuť efektívnosť reakcie a zároveň ich chrániť pred bezprostrednými alebo následnými hrozbami.

Projekt STRONG navrhuje sériu online kurzov, ktoré riešia potrebu školenia pracovníkov prvej reakcie v rámci prierezového prístupu.

Cieľom projektu STRONG je poskytnúť osobám prvej reakcie súbor základných mäkkých zručností a vzdelanie, aby si rýchlo osvojili najmodernejšie nástroje a aby boli schopní poskytnúť účinnú reakciu bez ohľadu na okolnosti.

Projekt STRONG počíta so sieťovými nástrojmi, cez ktoré sa účastníci kurzov budú môcť pripojiť, zdieľať skúsenosti, identifikovať najlepšie postupy a podporovať spoluprácu medzi nimi (tímy prvej reakcie) na európskej úrovni. Výzvy, ktorým čelia, nie sú ohraničené jediným územím, preto je nevyhnutné podporovať spoluprácu na európskej úrovni.