Back

Medzinárodná policajná spolupráca na hodinách katedry jazykov

Dňa 4. apríla 2023 sa na pozvanie katedry jazykov na hodinách anglického jazyka v predmete Odborná komunikácia II podieľali predstavitelia medzinárodnej policajnej spolupráce. Pôsobenie svojich úradov a svoju prácu aj na praktických príkladoch priblížili študentom – kadetom v anglickom jazyku pani mjr. Mgr. Monika Gorylová z národnej ústredne Interpol, pplk. JUDr. Jana Jahodníková z oddelenia cieľového pátrania Úradu kriminálnej polície P PZ, pplk. PhDr. Eva Balážová, vedúca oddelenia spolupráce s agentúrou Frontex Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a styčný dôstojník agentúry Frontex p. Jean-Pierre Berens. Študenti mali možnosť bližšie sa oboznámiť s činnosťou spomínaných útvarov, ktoré vo svojej každodennej práci (napr. ochrana vonkajších hraníc EÚ, pátranie po hľadaných osobách v medzinárodnom prostredí, vzájomná výmena informácií, extradície) využívajú cudzí jazyk.

obr1