Back

Oznámenia a informácie

Informácie k povinným, povinne voliteľným, voliteľným predmetom a zamerania na záverečné hodnotenia z predmetov nájdete v lište Pedagogická činnosť.  

Informácie o aktuálnych témach záverečných prác a prác ŠVOČ nájdete v lište Materiály na prevzatie.  

 

Oznam pre študentov, ktorí si zvolili záverečnú prácu na katedre vyšetrovania

Dovoľujeme si pozvať všetkých študentov, ktorí si zvolili záverečnú prácu na katedre vyšetrovania na úvodnú konzultáciu. Predmetom konzultácie bude zadanie záverečnej práce a uskutoční sa u príslušného vedúceho práce. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť úvodnej konzultácie osobne je potrebné, aby sa skontaktoval s vedúcim práce prostredníctvom e-mailu.

Nahrávanie záverečných prác do systému EZP do 31.03.2023. Zviazanú záverečnú prácu (1 ks), študentom podpísanú licenčnú zmluvu (1 ks) a prácu na elektronickom nosiči (1 ks) odovzdať na príslušnú katedru najneskôr do 21.04.2023.

 

Pri odovzdaní ZP na katedre je potrebné odovzdať:

1 x zviazanú záverečnú prácu

2 x podpísanú Licenčnú zmluvu

1 x potvrdenie o vložení záverečnej práce do Evidencie záverečných prác

1 x Analitický list záverečnej práce

1 x exemplár záverečnej práce na elektronickom nosiči

1 x Protokol o kontrole originality