Back

Oznámenia a informácie

Prijatie kolegov z Debrecínskej univerzity v Debrecíne /Maďarsko/ v rámci výmenného študijného pobytu, realizovaného  v dňoch  02.10.2023 až 06.10. 2023

V dňoch 02.10. až 06.10.2023 prijala Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave v rámci výmenného študijného pobytu zahraničnú návštevu z Debrecínskej univerzity v Maďarsku. Hosťami boli vedecko-pedagogickí zamestnanci Dr. Márta Takács-Miklósi a Dr. Attila Károly Molnár. V zmysle programu návštevy prezentovali v prvých dňoch našim študentom výsledky svojich výskumov. Predmetom vedeckého záujmu kolegov z Maďarska je skúmanie možností a podmienok vzdelávania odsúdených.

Z tohto dôvodu boli súčasťou programu realizované exkurzie vo vybraných ústavoch na výkon odňatia slobody, konkrétne v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, ÚVTOS Nitra-Chrenová a ÚVV a ÚVTOS Bratislava. V rámci svojej vedecko-výskumnej práce kolegovia spoznali viaceré väzenské systémy európskych krajín a konštatovali, že systém slovenského väzenstva je nastavený výrazne progresívnejšie v porovnaní s okolitými stredoeurópskymi krajinami. Hostia veľmi ocenili možnosť nahliadnuť do menovaných ústavov.

Získané informácie plánujú použiť pri svojej ďalšej vedecko-výskumnej práci, ktorá bude prebiehať aj v spolupráci s Katedrou kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

prijatie kolegov z Debrecínu

 

Prijatie kolegov z Debrecínu