Back

Materiály na prevzatie

Zamerania na postupové skúšky

Zameranie na skúšku z predmetu Finančné právo pre študentov magisterského štúdia - ZS

Zameranie na skúšku z predmetu Daňové právo

Zameranie- postupová skúška - PŽP - 832- Bc

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu VSSR 1 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu VSSR 2

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo I. - BSVS

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo II. - BSVS

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo III. - BSVS

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo I. - BOOM

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo II. - BOOM

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo ZS - konverzní

 

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Finančné právo 2019/2020 - ZS

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Osobitné správne konania

 

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Štátna správa - BVSS

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Štátna správa - Mgr.

 

Zameranie na štátne skúšky

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Finančné a daňové právo

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Teória a prax verejnej správy

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - BSVS

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - BOOM - Bc.

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - BOOM - konverzní 1. ročník

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - BOOM - konverzní 2. ročník

 

 

 

 

POVINNÁ LITERATÚRA NA POSTUPOVÚ SKÚŠKU, ŠTÁTNU SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO

.slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {} .slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {}