Back

ŠKP pri Akadémii PZ v Bratislave

 

Kontakty

Vyhodnotenie financovania dotácie za rok 2017 ako aj spolufinancovanie klubu ŠKP pri Akadémii PZ

Zasadnutia ŠKP pri Akadémii PZ v Bratislave

Tu nám môžete darovať 2% z dane

STANOVY ŠKP

ŠKP ochrana osobných údajov

Transparentý účet dotácie  

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie (1)

 

OZNAM!

Vstup do priestorov športového areálu/posilňovne Akadémie PZ v akademickom roku 2023/2024 (t.j. 4. 9. 2023 – 31. 8. 2024) bude možný len po zakúpení členského preukazu ŠKP. Preukaz Vám bude vystavený na základe Vami vyplneného online prihlasovacieho formuláru (viď nižšie uvedený link, prípadne QR kód v prílohe). Po vyplnení Vám bude na Váš email odoslaný postup na uhradenie členského poplatku v sume 20,-eur na účet klubu ŠKP pri A PZ. Po uhradení si preukaz môžete prevziať na vrátnici Akadémie PZ najskôr do 3 pracovných dni (pri prevzatí je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený pri registrácii).

QR code

 

Link na registráciu:

https://forms.office.com/e/pZpQFKTv2p