ŠKP 2 percentá z dane

26.01.2017

Milí kolegovia a kolegyne,

            Športový klub polície pri Akadémii PZ ďakuje všetkým, ktorí v minulom roku prispeli 2% z daní na činnosť nášho klubu a touto cestou sa obraciame na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% z dane z príjmov pre našu činnosť. Peniaze budú použité v rámci Športového klubu polície pri Akadémii PZ, ako prostriedok na zlepšenie a skvalitnenie športu na našej akademickej pôde.

            V tlačivách na stiahnutie nájdete tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. V daňovom priznaní, ktoré vyplňujete, treba zaškrtnúť, že si uplatňujete 2% zo zaplatenej dane. Na základe toho to personalistky spracujú. Keď dostanete od zamestnávateľa tlačivo o ročnom zúčtovaní, toto potrebujeme priložiť k vyplnenému a podpísanému Vyhláseniu. Vo vyhlásení stačí, keď vypíšete základné údaje a podpíšete ho.

            Zároveň dávame do pozornosti skutočnosť, že osoby ktoré do nášho klubu darujú 2% z dane a preukážu sa kópiou potvrdenia o preukázaní 2%, majú možnosť využiť bezplatné členské na akademický rok 2017/2018 (zároveň poprosíme do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uviesť osobné údaje meno + priezvisko).

Vopred všetkým darcom ďakujeme.

Vopred Vám ďakujeme a veríme, že sa pripojíte k naším aktivitám!

Váš ŠKP

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

    do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
    do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Zamestnanci :

    Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
    Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 

 

Tlačivá  na stiahnutie:

Príloha č.1 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2016

 

Príloha č.2 -  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% za rok 2016

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.