Účasť na CEPOL kurze Language Development: Instruments and Systems of European Police Cooperation (English)

20.06.2019

V termíne 13. 05. – 30. 05. 2019 sa mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD. zúčastnila na CEPOL kurze č. 50/2019 pod názvom Language Development: Instruments and Systems of European Police Cooperation (English), ktorý sa konal v priestoroch Garda College v Templemore, Írsko.  Účastníci kurzu - príslušníci policajných zborov z 25 európskych krajín – každodenne pracovali na zdokonaľovaní svojich komunikatívnych zručností v anglickom jazyku a rozvoji odbornej policajnej terminológie pod vedením troch skúsených lektorov z Dublin City University. Okrem praktických zamestnaní mali účastníci kurzu v nabitom programe zahrnuté aj prednášky odborníkov z policajnej praxe, napr. o histórii Garda Síochána,  organizovanej kriminalite v Írsku, community policing,  írskom súdnom systéme, aktivitách Cepolu, Interpolu a Europolu a o systéme vzdelávania príslušníkov Gardy. Počas druhého týždňa kurzu mali účastníci možnosť navštíviť súdne pojednávanie v The Criminal Courts of Justice v Dubline. Organizátorky kurzu pripravili aj návštevu policajnej stanice v Kilkenny, v rámci ktorej p. D. Hughes a L. Dragoi predstavili prístup miestnej polície k udržiavaniu verejného poriadku a boju s kriminalitou.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.