„Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu.“

21.04.2017

Medzinárodná vedecká video konferencia

Názov podujatia:                    „Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu.“

Forma podujatia:                     Medzinárodná vedecká videokonferencia

Termín konania:                       27.04.2017

Miesto podujatia:                     Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
telemost UO Brno a telemost PA ČR v Prahe

Odborný gestor podujatia:      plk. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.- Prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou APZ v Bratislave

Usporiadateľ:                            Katedra verejnej správy a krízového manažmentu
Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 Spolupracujúce inštitúcie:     PA ČR, UO Brno, AOS v L. Mikuláši, NBÚ SR

Rokovací jazyk:                         slovenský, český, poľský, anglický
 

Cieľ konferencie:
Analyzovať problémy a zovšeobecniť teoretické prístupy a praktické skúsenosti zúčastnených subjektov ako súčasť plnenia parciálnej časti  integrovanej vedeckovýskumnej úlohy „Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“ a aktuálnych potrieb bezpečnostnej praxe v oblasti zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti.
 

Tematické okruhy:
•    Vedecké základy vzťahu krízového manažmentu  a oblasti kybernetickej bezpečnosti;
•    Teoretické východiská riešenia krízových scenárov v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
•    Možné oblasti spolupráce APZ, NBÚ, PA ČR, UO Brno a , AOS v L. Mikuláši v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vplyv na systém vzdelávania policajných manažérov.

 

Príspevok do zborníka napíšte v textovom editore WORD 97 alebo WORD 2007 podľa šablóny a pošlite e-mailom na: marian.suja@minv.sk, (v kópii katarina.junasova@minv.sk) do 02.05.2017.
Výstup z konferencie: Zborník príspevkov + video záznam vo forme CD.

detailný popis podujatia najdete tu
 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.