1. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi

07.12.2016

 

Katedra telesnej výchovy a športu zorganizovala dňa 24.5. 2016 prvý ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Sebaobrana a jej súčasne uplatňovanie v praxi“. Záštitu nad konferenciou prevzala rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  Pozvanie na konferenciu prijalo 38 osobností a odborníkov z praxe v predmetnej problematike. Vysoká úroveň vedeckých príspevkov našla spontánnu odozvu v podnetnej diskusii. Konferencia okrem svojho základného cieľa, sumarizovania aktuálnych vedeckých poznatkov, prispela aj k rozvoju a prehĺbeniu vzájomných kolegiálnych vzťahov. Toto prvé vedecké rokovanie organizované našou katedrou vytvorilo dôstojnú bazálnu platformu pre organizáciu ďalších vedeckých podujatí.

Fotogaléria  I. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou KTVŠ Akadémie PZ

 

 

 

Na stiahnutie / Downloads

I. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou KTVŠ Akadémie PZ

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.