23. špeciálny kurz pre integrovanú bezpečnosť hraníc MEPA 2017

23.10.2017

 

Zahraničný odbor APZ v spolupráci s ÚHCP PPZ a RHCP Sobrance zorganizoval v dňoch 1. - 6. 10. 2017 v Michalovciach pracovno-vzdelávací týždeň 23. špeciálneho kurzu pre integrovanú bezpečnosť hraníc  2017. Kurz sa realizuje v rámci aktivít Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA), spoluorganizátorom tohto týždňa bola Česká republika. Slovenská republika zabezpečila programovo štyri vzdelávacie dni pre 18 príslušníkov hraničnej a cudzineckej  polície zo siedmich európskych krajín.

Špeciálny kurz je rad prezentácií policajnej praxe spojených s návštevou policajných pracovísk v štyroch stredoeurópskych krajinách. Cieľom je získanie a výmena poznatkov, skúseností a zručností, ktoré sú potrebné na zvládnutie cezhraničných a medzinárodných policajných úloh. 

V Slovenskej republike sa účastníci zoznámili so systémom zabezpečenia kontroly vonkajšej pozemnej hranice, s technickými prostriedkami využívanými pri výkone hraničného dozoru, odhaľovaním a vyšetrovaním trestnej činnosti prevádzačstva a ďalšími témami. Navštívili hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod a operačné stredisko RHCP Sobrance. Boli im predvedené praktické ukážky mobilnej zásahovej jednotky a výkonu služobnej kynológie. Okrem pracovných záležitostí boli účastníkom predstavené jedinečné exempláre múzea dopravy v Košiciach a pozreli si aj viacero pozoruhodnosti mesta Košíc. Veľmi milým spestrením pobytu na Slovensku bol spoločný „Slovensko - český večer“ v Zemplínskej chyži reštaurácie Salaš, ktorého sa zúčastnili aj riaditeľ RHCP Sobrance pplk. Ing. Tomáš Glezgo, riaditeľ NJBPNM ÚHCP PPZ plk. Mgr. Adrián Begáň, všetci lektori a organizátori kurzu v SR.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.