25. výročie hlavného kurzu Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

16.11.2017

 

 

V dňoch 17. – 19. 5. 2017 sa v hlavnom meste Maďarska uskutočnilo viacero podujatí, ktorými si účastníci pripomenuli uskutočnenie prvého hlavného kurzu MEPA. Ide o jedinečnú aktivitu ďalšieho vzdelávania, ktorá každoročne umožňuje cca. 26 príslušníkom polícií z členských krajín MEPA po dobu 7 týždňov spoznávať priamo na mieste prácu kriminálnych polícii členských krajín.

Zo Slovenskej republiky sa jednotlivých podujatí postupne zúčastnili nasledujúci predstavitelia Policajného zboru a policajného školstva ako aj súčasní i bývalí členovia grémií MEPA: plk. JUDr. Jaroslav Málik, 1. viceprezident PZ, doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka APZ, plk. JUDr. Ľudovít Bíró, policajný pridelenec v Berlíne, kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD., prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu APZ, prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD., vedúci katedry kriminálnej polície APZ a dlhoročný vedúci kurzov a seminárov MEPA pre kriminálnu políciu, plk. JUDr. Robert Odler, PhD., vedúci katedry policajných vied APZ  a dlhoročný vedúci kurzov a seminárov MEPA pre hraničnú políciu, mjr. Mgr. Ingrid Weissová, riaditeľka zahraničného odboru APZ, mjr. Mgr. Martin Kaščák, starší referent špecialista zahraničného odboru APZ  a národný koordinátor MEPA, mjr. Mgr. Jakub Gajdoš, vyšetrovateľ OR PZ BA III a vedúci kurzov a seminárov MEPA pre kriminálnu políciu, PaedDr. Mária Masárová, učiteľka katedry jazykov APZ a členka redakčnej rady MEPA, mjr. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, učiteľka katedry jazykov APZ a účastníci 25. hlavného kurzu MEPA, a to mjr. PaedDr. Róbert Lamoš, PhD. z KEÚ PZ a podpráp. Tomáš Mocík z OO PZ Bytča.

Dňa 19. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie vedúcich predstaviteľov kriminálnych polícií členských krajín MEPA, ktoré  prebehlo v dvoch hodinových blokoch.  V rámci prvej časti boli prezentované skúsenosti zúčastnených štátov v oblasti medzinárodnej  policajnej spolupráce s osobitným zreteľom na realizáciu spoločných vyšetrovacích tímov (Joint Investigation Teams – JIT) a následne sa diskutovalo o očakávaniach a skúsenostiach predstaviteľov kriminálnych polícií so vzdelávacími aktivitami MEPA. Účastníci okrem iného načrtli aj víziu rozširovania ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít MEPA, pričom sa zhodli, že v budúcnosti bude potrebné otvoriť kurzy aj v anglickom jazyku, rozšíriť centrálnu koordinačnú kanceláriu a pouvažovať nad zmenou právnej subjektivity MEPA, s čím súvisí aj možnosť čerpania finančných fondov z verejných ale aj súkromných zdrojov.

Okrem zasadnutia vedúcich kurzov MEPA pre kriminálnu políciu a predsedníctva MEPA sa uskutočnila aj konferencia o ďalšom vzdelávaní, na ktorej participovala ako jeden zo štyroch hlavných rečníkov aj rektorka APZ doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.