26. Hlavný kurz Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

24.04.2018

V dňoch 08. - 13. 04. 2018 sa uskutočnil na území SR pracovno-vzdelávací týždeň 26. Hlavného kurzu o prevencii boji proti závažnej a cezhraničnej kriminalite, ktorý umožňuje príslušníkom policajných zborov z členských krajín MEPA (SK, CZ, HU, AT, SI, CH a DE) spoznávať priamo na mieste prácu jednotlivých polícii.

Kurz otvorila pani rektorka Akadémie PZ Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a pán viceprezident PZ plk. Ing. Martin Krčmárik.

Ťažiskom kurzu boli informácie o aktuálnej bezpečnostnej situácii, skúsenosti s odhaľovaním aktivít kriminálnych skupín, objasňovanie násilnej kriminality, či kriminality páchanej etnickými skupinami a ďalšie. Účastníci počas vzdelávacieho týždňa riešili vo forme workshopov prípadovú štúdiu. Témou samostatnej práce účastníkov kurzu je vyšetrovanie konkrétneho prípadu krádeže motorových vozidiel medzinárodnou organizovanou skupinou. Výsledky svojej práce budú prezentovať a obhajovať na ukončení kurzu dňa 27. 4. 2018 v Budapešti pred odborníkmi zo všetkých zúčastnených štátov a následne im budú odovzdané certifikáty.

V roku 2018 sa postupne ešte uskutoční 24. Špeciálny kurz pre príslušníkov plniacich úlohy hraničnej a cudzineckej polície, viacero odborných seminárov a hospitácií, dva následné semináre a všetko ukončí zasadnutie predsedníctva MEPA na Slovensku v dňoch 13. - 15. 11. 2018, ktoré vyhodnotí celý rok a schváli plán aktivít MEPA na rok 2019.

Ešte je možné prihlásiť sa na odborné semináre ako sú „Drogová kriminalita“, „Boj proti terorizmu – téma pre hraničnú políciu?“, „Branie rukojemníkov/únosy/ vydieranie.“ Ďalšie informácie, aj s postupom ako sa prihlásiť, nájdete na intranete MV SR v sekcii Oznamy s dátumom zverejnenia 05.02.2018.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.