Späť

3. medzinárodná konferencia Preklad z/do málo rozšírených jazykov

3. medzinárodná konferencia Preklad z/do málo rozšírených jazykov

16.11.2017

 

V dňoch 27. a 28. novembra sa v Bratislave konala 3. medzinárodná konferencia Preklad z/do málo rozšírených jazykov (Translation from/into Languages of Limited Diffusion). Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Európskej komisie a Literárneho fondu. Konferencia je významným fórom, na ktorom sa stretávajú vedecké osobnosti z oblasti translatológie a rôznych filológií, ako aj odborníci z prekladateľskej praxe s cieľom prezentovania výsledkov aktuálnych výskumov a diskutovania translatologických problémov a problémov praxeológie prekladu a tlmočenia. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. a Mgr. Mária Ferenčíková z Katedry jazykov Akadémie PZ na konferencii predniesli svoj príspevok Pomáhať a chrániť, alebo Cudzie jazyky v službách Policajného zboru, ktorý vyvolal podnetnú diskusiu a prispel k rozvinutiu vzťahov s kolegami – jazykovedcami z iných vedecko-pedagogických pracovísk a členmi odbornej prekladateľskej obce.