Duchovná služba

07.06.2017

vysunuté pracovisko APZ Bratislava

Duchovný

mjr. PaeDr. Ľudovít SPUCHĽÁK
E-mail:
ludovit.spuchlak@minv.sk
Telefón : 09610 57 264
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 324
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa potreby

 

Sv. omše:

Ordinariát OS a OZ SR
policajná Farnosť sv. Michala archanjela
pri APZ v Bratislave

Nedeľa: 19.00
Pondelok: 19.00
Streda: 19.00

 

Príhovor na stiahnutie

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.