Späť

Duchovná služba

 

Duchovný Vikariát Ordinariátu OS a OZ SR MV SR

Vysunuté pracovisko APZ Bratislava

Duchovný

pplk. PaeDr., ThLic. Ľudovít SPUCHĽÁK, PhD.
E-mail:
ludovit.spuchlak@minv.sk
Telefón : 09610 57 264
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 324
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa potreby

 

Sv. omše:

Ordinariát OS a OZ SR
policajná Farnosť sv. Michala archanjela
pri APZ v Bratislave

Nedeľa: 19.00
Pondelok: 19.00
Streda: 19.00

 

Duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Vysunuté pracovisko APZ Bratislava

kpt. Mgr. Milan BARTKO, evanjelický farár
E-mail: milan.bartko@minv.sk
Telefón: 09610 57 153
Kancelária: Blok A, 3. posch. č. dv. 422
Konzultačné hodiny: po dohode podľa potreby

Webová adresa: http://www.minv.sk/?ekumenicka-pozvanky

Služby Božie:


Utorok: 16:00