Pedagogická činnosť

14.02.2020

 

 


 

Katedra informatiky a manažmentu

Katedra informatiky a manažmentu patrí medzi základné pracoviská akadémie, ktoré zabezpečuje pedagogickú a vedeckú činnosť v dvoch relatívne samostatných skupinách študijných predmetov pre oblasť manažmentu a informatiky. Neoddeliteľnou súčasťou práce členov katedry je aj expertízna a školiaca činnosť pre iné rezortné, ako aj mimorezortné pracoviská.

Katedra sa v súlade s profilom absolventa Akadémie PZ v Bratislave zameriava na dôležité stránky všeobecnej prípravy riadiacich pracovníkov jednak polície a iných bezpečnostných služieb, jednak verejnej správy. Patrí k nim najmä schopnosť využívať dostupné informácie a informačné systémy s využitím výpočtovej techniky a jej programového vybavenia, poznanie hlavných manažérskych činností a metód riadenia s dôrazom na vedenie ľudí, osvojenie si základných manažérskych kompetencií v oblasti riadenia jednotlivých úsekov policajných/ bezpečnostných služieb, resp. organizácií v pôsobnosti verejnej správy. 

 

Vyučované predmety:

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – bakalárske štúdium

Povinné predmety

831 11 PP 6     Informatika 1

831 12 PP 6     Manažment 1

831 13 PP 4     Manažment 2

831 16 PP 4     Informatika 2

Povinne voliteľné predmety

   831 11 PVP 1/3  Praktická informatika

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – magisterské štúdium

831 23 PP 5     Bezpečnostný manažment

831 24 PP 5     Manažérske metódy a techniky

Povinne voliteľné predmety

   831 22 PVP 1/1  Štatistika

 

8.3.1 - Ochrana osôb a majetku – doktorandské štúdium

831 31 PVP 1  Modelovanie bezpečnostných systémov

831 31 PVP 2  Štatistické metódy

831 32 PVP 1  Strategický manažment

 

8.3.2 – Bezpečnostné verejno-správne služby – bakalárske štúdium

Povinné predmety

832 11 PP 6     Informatika 1

832 12 PP 7     Manažment 1

832 13 PP 5     Manažment 2

832 16 PP 2     Informatika 2

832 12 PP 3     Manažment 3

Povinne voliteľné predmety

   832 11 PVP 1/2  Praktická informatika

 

8.3.2 – Bezpečnostné verejno-správne služby

             – magisterské štúdium

Povinne voliteľné predmety

   832 22 PVP 1/1  Štatistika

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.