Personálne obsadenie

02.09.2020

Vedúca katedry:

plk. doc. Ing. Ľubica BARIČIČOVÁ, PhD.
E-mail: lubica.baricicova@minv.sk; lubica.baricicova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57403
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 310
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

Profesori:

prof. Ing. Antonín KORAUŠ, PhD., LL.M., MBA
E-mail:  antonin.koraus@minv.sk
Telefón: 09610 57384
Kancelária: blok B, 2. posch., č. d. 311
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

Docenti:

pplk. doc. RNDr. Tatiana HAJDÚKOVÁ, PhD. 
E-mail: tatiana.hajdukova@minv.sk; tatiana.hajdukova@akademiapz.sk
Telefón : 09610 57297
Kancelária: blok B, 2. posch., č. d. 323
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

Odborní asistenti:

plk. gšt. v. z. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD. et PhD.
E-mail: radoslav.ivancik@minv.sk
Telefón: 09610 57 490
Kancelária: blok B, 2. posch., č. d. 319
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

mjr. JUDr. Matej KOSTREC, PhD. 
E-mail: matej.kostrec@minv.sk; matej.kostrec@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57464
Kancelária: blok B, 2. posch., č. d. 322
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

Asistenti:

npor. JUDr. Jana KUCHTOVÁ
E-mail: jana.kuchtova@minv.sk
Telefón: 09610 57584
Kancelária: blok B, 2. posch., č. d. 321
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

npor. Mgr. et Mgr. Liliana RÉVESZOVÁ
E-mail: liliana.reveszova@minv.sk
Telefón: 09610 57063
Kancelária: blok B, 2. posch., č. d. 315
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

Mgr. Štefan ZACHAR
E-mail: stefan.zachar@minv.sk; stefan.zachar@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57225
Kancelária: blok B, 2. posch., č. d. 324
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

Referent špecialista:

JUDr. Katarína JUNASOVÁ
E-mail: katarina.junasova@minv.sk
Telefón: 09610 57423
Kancelária: blok B, 2. posch. č. d. 307

 

Ostatní spolupracovníci:

doc. RNDr. Ľudmila GREGUŠOVÁ, CSc.

doc. Ing. Jan VÁŇA, CSc.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.