Oznámenia a informácie

19.03.2018

Učiteľská mobilita ERASMUS+ v Maďarsku

Od 5. do 9. marca 2018 sa vedecko-pedagogické pracovníčky Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., a Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., zúčastnili na učiteľskej mobilite v rámci programu Erasmus+. Absolvovali pobyt na Fakulte policajných vied Národnej univerzity verejnej služby v Budapešti. Program mobility bol venovaný výučbe odborného anglického a nemeckého jazyka v 1. a 2. ročníku bakalárskeho štúdia.