Pedagogická činnosť

14.02.2020

 

Charakteristika katedry

Katedra zabezpečuje vysokoškolskú výučbu cudzích jazykov zameranú na bezpečnostno-právnu problematiku a problematiku verejnej správy v bakalárskom a magisterskom štúdiu a v systéme ďalšieho vzdelávania policajtov. Študenti majú na výber anglický, nemecký a ruský jazyk. Vyučovanie jazykov prebieha formou cvičení. Tematické plány reflektujú celospoločenské potreby, z lingvistického hľadiska je to potreba zefektívňovania internacionálnej komunikácie s akcentom na komunikáciu v policajnej sfére a vo sfére verejnej správy. Ťažisko obsahového zamerania odboru ochrany osôb a majetku predstavuje odborná terminológia z oblasti jednotlivých policajných služieb, právnych disciplín, najmä trestného práva, kriminalistiky a kriminológie. Ťažiskom odboru bezpečnostných verejnosprávnych služieb je odborná terminológia najmä z oblasti správneho a občianskeho práva, požiarnej a civilnej ochrany, krízového manažmentu atď.

Okrem uvedených aktivít katedra spolupracuje s rôznymi úradmi, odbormi a ďalšími pracoviskami rezortu Ministerstva vnútra SR, zabezpečuje testovanie a hodnotenie jazykových kompetencií príslušníkov PZ (napríklad u uchádzačov o zaradenie do databázy Zahraničnej jednotky Policajného zboru), organizuje a personálne zabezpečuje kurzy:

o anglického jazyka pre uchádzačov o post v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu;

o anglického jazyka z odbornej policajnej terminológie pre členov národnej rezervy Slovenskej republiky európskej pohraničnej stráže agentúry Frontex (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž);

o nemeckého jazyka pre účastníkov hlavných kurzov a seminárov MEPA (MitteleuropäischePolizeiakademie = SEPA – Stredoeurópska policajná akadémia);

o anglického, nemeckého a ruského jazyka pre vybraných uchádzačov o post policajného pridelenca.

Katedra plní rôzne úlohy rezortu Ministerstva vnútra SR, aktívne sa podieľa na prekladoch a tlmočení pre potreby Akadémie Policajného zboru a potreby rôznych pracovísk rezortu a vykonáva jazykové korektúry slovenského, anglického (príležitostne aj nemeckého) jazyka.

Vyučované predmety:

  • 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
  • 8.3.2 Bezpečnostné verejnosprávne služby

 

Cudzí jazyk I – Úvod do odbornej terminológie

Cudzí jazyk I – Odborná komunikácia I

Cudzí jazyk I – Odborná komunikácia II

Cudzí jazyk I – Špecializovaná príprava

Cudzí jazyk II – Základy komunikácie I

Cudzí jazyk II – Základy komunikácie II

Foreign language (v rámci programu Erasmus+)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.