Personálne obsadenie

25.09.2020

 

 

Vedúca katedry:

 

pplk. doc. Mgr. Iveta NOVÁKOVÁ, PhD.
Telefón : 09610 57360
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 225
Konzultačné hodiny:

 

 

Odborní asistenti:

mjr. PaedDr. Martina BINDEROVÁ, PhD.  
E-mail: martina.binderova@minv.sk, martina.binderova@akademiapz.sk          
Telefón: 09610 57381                      
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 229
Konzultačné hodiny:

mjr. Mgr. Mária FERENČÍKOVÁ, PhD.
E-mail: maria.ferencikova2@minv.sk, maria.ferencikova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57549
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 228
Konzultačné hodiny:

mjr. PhDr. Elena NIKOLAJOVÁ KUPFERSCHMIDTOVÁ, PhD.
E-mail:  Elena.Nikolajova@minv.sk, elena.nikolajova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57226
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 217
Konzultačné hodiny:

 

Asistenti:

npor. Mgr. Katarína ZIMMERMANNOVÁ
E-mail: Katarina.Zimmermannova@minv.sk, katarina.zimmermannova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57385
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 227
Konzultačné hodiny:

npor. Mgr. Andrea DOBIÁŠOVÁ
E-mail: andrea.dobiasova2@minv.sk, andrea.dobiasova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57253
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 218
Konzultačné hodiny:

Mgr. Gabriela HORKOVÁ
E-mail: Gabriela.Horkova2@minv.sk, gabriela.horkova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57220
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 229
Konzultačné hodiny:

 

Referent špecialista:

Jana BERNADIČOVÁ
E-mail: jana.bernadicova@minv.sk, jana.bernadicova@akademiapz.sk
Telefón  09610 57241
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 226

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.