Personálne obsadenie

20.02.2019

 

 

Vedúca katedry:

 

pplk. Mgr. Iveta NOVÁKOVÁ, PhD.
Telefón : 09610 57360
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 225
Konzultačné hodiny: streda 11.00 – 12.30

 

 

Odborní asistenti:

mjr. PaedDr. Martina BINDEROVÁ, PhD.  
E-mail: martina.binderova@minv.sk                 
Telefón: 09610 57381                      
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 229
Konzultačné hodiny: pondelok 10.30 - 12.00

mjr. Mgr. Jelena ONDREJKOVIČOVÁ, PhD.
E-mail: jelena.ondrejkovicova@minv.sk
Telefón: 09610 57226
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 217
Konzultačné hodiny: štvrtok 09.00 – 11.00

mjr. Mgr. Petra FERENČÍKOVÁ, PhD.
E-mail: petra.ferencikova@minv.sk
Telefón: 09610 57251
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 219
Konzultačné hodiny: utorok 09.15 – 10.45

 

Asistenti:

mjr. Mgr. Mária FERENČÍKOVÁ
E-mail: maria.ferencikova2@minv.sk
Telefón: 09610 57549
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 228
Konzultačné hodiny: streda 11.00 – 12.30

por. Mgr. Katarína MEŽDEJOVÁ
E-mail: katarina.mezdejova2@minv.sk
Telefón: 09610 57385
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 227
Konzultačné hodiny:  streda 11.00 – 13.00

por. Mgr. Andrea Dobiášová
E-mail: andrea.dobiasova2@minv.sk
Telefón: 09610 57253
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 218
Konzultačné hodiny:  streda 11.00 – 12.30

 

Referent špecialista:

Jana BERNADIČOVÁ
E-mail: jana.bernadicova@minv.sk
Telefón  09610 57241
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 226

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.