Personálne obsadenie

07.09.2020

Vedúci katedry:

prof. JUDr. Jozef METEŇKO, PhD.
e-mail: jozef.metenko@minv.sk
Telefón: 09610 57 517, 57 501
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 414
Konzultačné hodiny: pondelok a streda, 13.00 hod. – 14.00 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)

Docenti:

pplk. doc. RNDr. Soňa MASNICOVÁ, PhD.
e-mail: sona.masnicova@minv.sk
Telefón: 09610 57 548
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 410
Konzultačné hodiny: utorok a streda, 13.00 hod. – 14.00 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)

Odborní asistenti:
 

npor. Ing. Matej Barta, PhD.
e-mail: matej.barta@minv.sk
Telefón: 09610 57 539
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 409
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok, 13.00 hod. – 14.00 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)

 

pplk. JUDr. Magdaléna KRAJNÍKOVÁ, PhD.
e-mail: magdalena.krajnikova@minv.sk
Telefón: 09610 57 529
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 408
Konzultačné hodiny: pondelok a streda, 13.00 hod. – 14.00 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)
 

kpt. JUDr. PhDr. Martin LACA, PhD.
e-mail: martin.laca2@minv.sk
Telefón: 09610 57 417
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 413
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok, 13.00 hod. – 14.00 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)

 

plk. JUDr. Martin SAMEK, PhD.
e-mail: martin.samek@minv.sk
Telefón: 09610 57 524
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 415
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok, 13.00 hod. – 14.00 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)

 

PhDr. Michal CHOVANEC, Ph.D.
e-mail: michal.chovanec@akademiapz.sk
Telefón: 57 527
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 411
Konzultačné hodiny: streda, 10:50 hod. - 12:50 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)

 

 

Asistenti:

kpt. Mgr. Ľuboš Cehlárik
e-mail: lubos.cehlarik@minv.sk
Telefón: 09610 57 473
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 402
Konzultačné hodiny: pondelok a streda 9.00 hod. - 11.00 hod.
(dátum, čas a obsah konzultácie treba dohodnúť vopred cez e-mail)

Externí pedagógovia v oblasti forenzných vied:

Súdna psychiatria:

MUDr. Elena Žigová

Súdne lekárstvo:

zástupca prednostu ÚSL LFUK - MUDr. Dalibor HOJSÍK, PhD.

 

Externí pedagógovia a výskumníci:

Výučba v doktoránskom štúdiu

doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

 

Odborný referent špecialista:

Eva RADIČOVÁ
e-mail: eva.radicova@minv.sk
Telefón: 09610 57 433
Kancelária: Blok A, 3. poschodie, dvere č. 425

 

Katedrový správca:
kpt. JUDr. PhDr. Martin LACA, PhD.
kpt. Mgr. Ľuboš Cehlárik
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.