Pedagogická činnosť

11.10.2019

 


Informačné listy predmetov

Bakalárske štúdium

8.3.1  Študijný odbor - Ochrana osôb a majetku

Študijný program - Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinné predmety

Kriminológia I/1 /831 15 PP 5/ (5. semester)  

Kriminológia I/2 /831 16 PP 2/ (6. semester) 

 

Povinne voliteľné predmety II

Výkon väzby a trestných sankcií 1 /831 15 PVP II/1 vt/ (5. semester)  

Penitenciárna psychológia a pedagogika 1 /831 15 PVP II/1 pp/ (5. semester)  

Výkon väzby a trestných sankcií 2 /831 16 PVP II/2 vt/ (6. semester)

Penitenciárna psychológia a pedagogika 2 /831 16 PVP II/2 pp/ (6. semester)

 

8.3.2  Študijný odbor - Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program - Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Povinné predmety

Kriminológia /832 13 PP 6/ (3. semester)

 

Povinne voliteľné predmety I

Kriminológia 1 /832 15 PVP 1/1/ (5. semester)

Kriminológia 2 /832 16 PVP 1/1/ (6. semester)

 

Magisterské štúdium

8.3.1  Študijný odbor - Ochrana osôb a majetku

Študijný program - Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinné predmety

Kriminológia II /831 23 PP 4/ (3. semester)

 

Povinne voliteľné predmety I

Penológia /831 24 PVP 1/1/ (4. semester)

 

Povinne voliteľné predmety II

Teória penitenciárneho zaobchádzania a ochr. obj. 1 /831 23 PVP II/1 vt/ (3. s.)

Teória penitenciárneho zaobchádzania a ochr. obj. 2 /831 24 PVP II/2 vt/ (4. s.)

 

8.3.2  Študijný odbor - Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program - Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Povinne voliteľné predmety I

Penológia /832 24 PVP 1/1/ (4. semester)

 

Doktorandské štúdium

8.3.1  Študijný odbor - Ochrana osôb a majetku

Študijný program - Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinne voliteľné predmety

Metodológia kriminologického výskumu /831 32 PVP 3/ (2. semester)

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.