Materiály na prevzatie

28.04.2020

Zamerania na postupové skúšky

Zameranie na skúšku z predmetu Finančné právo pre študentov magisterského štúdia - ZS

Zameranie na skúšku z predmetu Daňové právo

Zameranie- postupová skúška - PŽP - 832- Bc

Zameranie-postupová skúška - VS SR - 832-Bc

Zameranie-postupová skúška - Správne právo III -  832-Bc

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Finančné právo 2019/2020 - ZS

 Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Osobitné správne konania

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo I - 832- Bc

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo I - 831 - Bc 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Štátna správa - 832-Bc.

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Štátna správa - 831 - Mgr.

Zameranie na štátne skúšky

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Finančné a daňové právo

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Teória a prax verejnej správy

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - Bc. BOOM

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - Študijný odbor 831 Ochrana osôb a majetku Mgr. – konverzní

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Správne právo – Študijný odbor 832 Bezpečnostno-právna ochrana vo verejnej správe – Bc, In, Ex

 
 
Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.