Personálne obsadenie

01.12.2020

Profesori:

prof. Dr. Jozef BALGA, PhD.
E-mail: jozef.balga@minv.sk
Telefón : 09610 57374
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 313
Konzultačné hodiny: Pondelok 12.00 – 13.30

 

Docenti:

pplk. doc. PhDr. Ing. Bc. Kristína KRÁLIKOVÁ, PhD., MBA
E-mail: kristina.kralikova@minv.sk
Telefón : 09610 57437
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 312
Konzultačné hodiny: Utorok 1300 - 1430

 

Odborní asistenti:

mjr. JUDr. Petra ANDOROVÁ, PhD.
E-mail:
 petra.andorova@minv.sk
Telefón : 09610 57375
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 311
Konzultačné hodiny: Pondelok 12.30 - 14.00

mjr. doc. JUDr. Mgr. Janka HAŠANOVÁ, PhD.
E-mail:
janka.hasanova@minv.sk
Telefón : 09610 57364
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 310
Konzultačné hodiny: Utorok 12.30 - 14.00

mjr. doc. JUDr. Miriam ODLEROVÁ, PhD.
E-mail: miriam.odlerova@minv.sk
Telefón : 09610 57238
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 367
Konzultačné hodiny: Streda 1330 – 1500

mjr. JUDr. Michaela PAVLOVČÁKOVÁ, PhD.
E-mail: michaela.pavlovcakova@minv.sk
Telefón : 09610 57551
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 368
Konzultačné hodiny: Streda 1300 – 1430

 

Externí učitelia:

JUDr. Mgr. Ing. Radek Hrábek, PhD., LL.M.,  
E-mail: 
Telefón : 09610 57424
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 369
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

Ing. Silvia Švecová, PhD. 
E-mail:
Telefón : 09610 57424
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 369
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim

 

Interní doktorandi:

por. Mgr. Jozef Gdovin 
E-mail: jozef.gdovin@akademiapz.sk
Telefón : 09610 57424
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 369
Konzultačné hodiny:

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.