Pedagogická činnosť

17.01.2017

 

 

Katedra súkromnoprávnych vied

Charakteristika katedry

 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov súkromného práva v študijnom odbore ochrana osôb a majetku, a v študijnom odbore bezpečnostné verejno-správne služby.

Absolventi nadobúdajú teoretické poznatky zo samostatných odvetví práva slovenského právneho poriadku ako občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, ako aj z ďalších právnych poodvetví súkromného práva, konkrétne rodinného práva, vecných práv, dedičského práva, záväzkového práva, práva duševného vlastníctva. Katedra tiež zabezpečuje aj výučbu práva štátnej služby a práva sociálneho zabezpečenia.
 

Vyučované predmety:

Bakalárske štúdium

Kód

Názov Obdobie Ukončenie Kredity Typ Detail
831 14 VP 7 AJ Company Law (POS_ER) ZS Skúška 3 PS Detail
831 14 VP 4 AJ International and European Labour Law (MaEPP_ER) ZS Hodnotenie 3 PS Detail
83113PP3 Občianske právo hmotné 2 (OPH 2._1) ZS Skúška 5 PS Detail
83213PP3 Občianske právo hmotné 2 (OPH 2._2) ZS Skúška 5 PS Detail
831 D 12 PP 2 Občianske právo I/1 (OPI/1_OOMin) LS Hodnotenie 4 PS Detail
832 D 12 PP 3 Občianske právo I/1 (OPI/1_BVSSin) LS Hodnotenie 4 PS Detail
832 E 12 PP 3 Občianske právo I/1 (OPI/1_BVSSex) LS Hodnotenie 4 PS Detail
831 E 12 PP 2 Občianske právo I/1 (OPI/1_OOMex) LS Hodnotenie 4 PS Detail
831 D 13 PP 3 Občianske právo I/2 (OPI/2_OOMin) ZS Skúška 4 PS Detail
832 D 13 PP 2 Občianske právo I/2 (OPI/2_BVSSin) ZS Skúška 4 PS Detail
83115PP2 Obchodné právo I (ObchP I._1) ZS Skúška 3 PS Detail
83215PP3 Obchodné právo I (ObchP I._2) ZS Skúška 3 PS Detail
715 U 15 PP OchPI Obchodné právo I (OchP_I_alias) ZS Skúška 3 PS Detail
831 D 13 PVP 1 Pracovné právo (PrP_OOMin) ZS Skúška 3 PS Detail
83113PP2 Pracovné právo I/1 (PP I/1._1) ZS Skúška 3 PS Detail
83213PP2 Pracovné právo I/1 (PP I/1._2) ZS Skúška 3 PS Detail
83114PP2 Pracovné právo I/2 (PP I/2._1) LS Skúška 3 PS Detail
83214PP2 Pracovné právo I/2 (PP I/2._2) LS Skúška 3 PS Detail
832 D 13 PP 3 Pracovné právo 1 (PP1_BVSSin) ZS Skúška 4 PS Detail
832 D 14 PP 4 Pracovné právo 2 (PP2_BVSSin) LS Skúška 4 PS Detail
831 D 14 VP 1 Právo štátnej služby Z (PŠS_OOMin) LS Hodnotenie 2 PS Detail
832 D 13 PVP 1 Živnostenské právo (ŽP_BVSSin) ZS Hodnotenie 3 PS Detail

 

Magisterské štúdium

Kód

Názov Obdobie Ukončenie Kredity Typ Detail
83224ŠS3 Občianske právo (ŠS_OP_VS) LS Štátna skúška 0 PSS Detail
832 D 24 PVP ŠS 4/1 Občianske právo (OPŠS_BVSSin) LS Štátna skúška 4 PSS Detail
831 D 22 PP 2 Občianske právo II (OPI II_OOMin) LS Skúška 4 PS Detail
832 D 22 PP 3 Občianske právo II (OP II_BVSSin) LS Skúška 4 PS Detail
831 E K 22 PP 2 Občianske právo 1 (OP1_K_OOMex) LS Skúška 4 PS Detail
831 D 22 PP 3 Obchodné právo (OchP_OOMin) LS Skúška 4 PS Detail
832 D 22 PP 4 Obchodné právo (OchP_BVSSin) LS Skúška 4 PS Detail
831 E 22 PP 2 Obchodné právo (OchP_OOMex) LS Skúška 4 PS Detail
832 E 22 PP 3 Obchodné právo (OchP_BVSSex) LS Skúška 4 PS Detail
83123PP2 Obchodné právo II (ObchP II._1) ZS Skúška 3 PS Detail
83223PP2 Obchodné právo II (ObchP II._2) ZS Skúška 3 PS Detail
715 U 23 PP OchPII Obchodné právo II (OchP_II_alias) ZS Skúška 3 PS Detail
83224ŠS3pp Pracovné právo (ŠS_PP_VS) LS Štátna skúška 0 PSS Detail
83124PP3 Pracovné právo II (PP II._1) LS Zápočet 3 PS Detail
83224PP2 Pracovné právo II (PP II._2) LS Zápočet 3 PS Detail
831 D 23 PP 1 Právo štátnej služby (PŠSMgr_OOMin) ZS Skúška 4 PS Detail

Typ predmetu :

PS = Predmet štúdia (štandardný predmet výučby), PSS = Predmet štátnej skúšky, PZP = Predmet záverečnej práce

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.