Personálne obsadenie

08.04.2021

Mimoriadni profesori:

Dr.h.c. doc. JUDr. Ľuboš WÄLDL, PhD.
E-mail: lubos.waldl@minv.sk; lubos.waldl@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57361
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 325
Konzultačné hodiny: Štvrtok 1230 - 1430

 

Docenti:

mjr. doc. JUDr. Mgr. Mária MAMOJKOVÁ, PhD.
E-mail: maria.mamojkova@minv.sk; maria.mamojkova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57305
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 324
Konzultačné hodiny: Utorok 1200 - 1400

doc. JUDr. Romana SMYČKOVÁ, PhD.
E-mail: romana.smyckova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57471
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 330
Konzultačné hodiny: Streda 1300 - 1500

 

Odborní asistenti:

mjr. PaedDr. Mgr. Katarína KEZMAN, PhD.
E-mail: katarina.kezman@minv.skkatarina.kezman@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57582
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 329
Konzultačné hodiny: Pondelok 1230 - 1430

mjr. JUDr. Vladislav MARKO, PhD.
E-mail: vladislav.marko@minv.sk; vladislav.marko@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57298
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 328
Konzultačné hodiny: Utorok 1300 - 1500

JUDr. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, PhD.
E-mail:
zuzana.medelska@minv.sk; zuzana.medelska@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57471
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 330
Konzultačné hodiny: Streda 1230 - 1330

JUDr. Mária NOVÁKOVÁ, PhD.
E-mail: maria.novakova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57395
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 327
Konzultačné hodiny: Utorok 1300 - 1500

Mgr. Lucia SIVÁČKOVÁ PhD., LL.M.
E-mail: lucia.sivackova@minv.sk; lucia.sivackova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57413
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 376
Konzultačné hodiny: Utorok 1300 - 1500

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.