Personálne obsadenie

08.11.2019

Mimoriadni profesori:

Dr.h.c. doc. JUDr. Ľuboš WÄLDL, PhD.
E-mail: lubos.waldl@minv.sk
Telefón: 09610 57361
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 325
Konzultačné hodiny: Štvrtok 1230 - 1430

Docenti:

 

 

Odborní asistenti:

mjr. JUDr. Juraj MEZEI, PhD.
E-mail: juraj.mezei@minv.sk
Telefón: 09610 57582
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 329
Konzultačné hodiny: Štvrtok 1300 - 1500

mjr. JUDr. Vladislav MARKO, PhD.
E-mail: vladislav.marko@minv.sk
Telefón: 09610 57298
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 328
Konzultačné hodiny: Utorok 1300 - 1500

JUDr. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ-TKÁČOVÁ, PhD.
E-mail:
zuzana.medelska@minv.sk
Telefón: 09610 57471
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 330
Konzultačné hodiny: Streda 1230 - 1330

mjr. JUDr. Mgr. Mária MAMOJKOVÁ, PhD.
E-mail: maria.bohrnova@minv.sk
Telefón: 09610 57305
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 324
Konzultačné hodiny: Utorok 1200 - 1400

JUDr. Tatiana MÁHROVÁ, PhD.
E-mail:
tatiana.mahrova@minv.sk
Telefón: 09610 57395
Kancelária: blok U, 2. posch., č. d. 376
Konzultačné hodiny: Utorok 1230 - 1330, Streda 1300 - 1400

JUDr. Radka KOLKUSOVÁ, PhD., LL.M.
E-mail: radka.kolkusova@minv.sk
Telefón: 09610 57207
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 327
Konzultačné hodiny: Utorok 1000 - 1200

 

 

Asistenti:

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.