Oznámenia a informácie

18.12.2019

Informácie o predmetoch

  Informácie o predmete Telesná výchova a Služobná príprava

 

Akademický rok 2019/2020

   Metodicko-výcvikové centrum - strelecký trenažér: UTOROK  13.30 - 14.30 hod.

                          

Výber záverečnej práce pre študentov Bc. a Mgr. (2019/2020).

      Študenti, ktorí majú záujem o výber vlastnej témy bakalárskej alebo diplomovej práce na Katedre telesnej výchovy a športu, sa môžu prihlásiť u jednotlivých vyučujúcich osobne v mesiaci október na konzultáciu k danej téme.    

Oznamy pre študentov 2019/2020.

      Študenti, ktorí majú pridelenú bakalársku alebo diplomovú prácu na Katedre telesnej výchovy a športu, sú povinný osobne sa dostaviť v mesiaci január na konzultácie k záverečnej práce.  

REKONŠTRUKCIA STRELNICE MV-SR Rača do 20.1.2020 z tohto dôvodu sa termíny streleckých testov rušia.

 

1. ODBORNÁ A TELESNÁ PRÍPRAVA I/5 - 3.ročník Bc-In:

Riadny termín písomný a strelecký test:

- 26.11.2019 o 11.00 hod a o 13.30 hod.

OPRAVNÉ TERMÍNY - písomný test:

- I.opravný termín: 8.1. alebo 9.1.2020 o 8.30 hod. na U-123

- II.opravný termín: 22.1. alebo 23.1.2020 o 8.30 hod. na U-123

OPRAVNÉ TERMÍNY - strelecký test:

- 8.1 aj 9.1.2020 - ZRUŠENÉ TERMÍNY !!!

- I.opravný termín: 22.1. alebo 23.1.2020 o 11.00 hod. na strelnici

- II.opravný termín: 24.1.2020 o 11.00 hod. na strelnici - NÁHRADA ZA  ZRUŠENÉ TERMÍNY.

 

2. OPRAVNÉ TERMÍNY - Praktická policajná streľba - 2.ročník Bc-In:

- 8.1. aj 9.1.2020 - ZRUŠENÉ TERMÍNY !!!

- I.opravný termín: 22.1. alebo 23.1.2020 o 12.00 hod. na strelnici.

- II.opravný termín: 24.1.2020 o 12.00 hod. na strelnici - NÁHRADA ZA ZRUŠENÉ TERMÍNY.

 

3. NÁHRADNÉ ZAMESTNANIA - ODBORNÁ PRAX:

- Sebaobrana - pády: 10.12.2019 alebo 21.1.2020 o 9.15 hod. v telocvični.

- Strelecká príprava:  23.1.2020 o 9.00 hod. trenažér + strelnica.      

- Služobné zákroky: 12.12 2019 o 10.00 hod. trenažér.

 

4. OPRAVNÉ TERMÍNY - Metodika odbornej a telesnej prípravy, Odborná a telesná príprava, Telesná príprava:

- 4.12.2019 o 11.00 hod. v telocvični,

- 10.12.2019 o 11.00 hod.

- 15.1.2020 o 11.00 hod.

- 21.1.2020 o 11.00 hod.

                                                                                                  

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.