Oznámenia a informácie

17.09.2019

Informácie o predmetoch

  Informácie o predmete Telesná výchova a Služobná príprava

 

Akademický rok 2019/2020

   Metodicko-výcvikové centrum - strelecký trenažér: UTOROK  13.30 - 14.30 hod.

                                                               

Výber záverečnej práce pre študentov Bc. a Mgr. (2019/2020).

      Študenti, ktorí majú záujem o výber vlastnej témy bakalárskej alebo diplomovej práce na Katedre telesnej výchovy a športu, sa môžu prihlásiť u jednotlivých vyučujúcich osobne v mesiaci október na konzultáciu k danej téme.    

Oznamy pre študentov 2019/2020.

      Študenti, ktorí majú pridelenú bakalársku alebo diplomovú prácu na Katedre telesnej výchovy a športu, sú povinný osobne sa dostaviť v mesiaci január na konzultácie k záverečnej práce.    

1. ODBORNÁ A TELESNÁ PRÍPRAVA I/5 - 3.ročník Bc-In:

Opravné termíny strelecký test:

- I.opravný termín: 

- II.opravný termín:

Opravné termíny písomný test:

- I.opravný termín:

- II.opravný termín:

 

2. Opravné termíny - PRAKTICKÁ POLICAJNÁ STREĽBA - 2.ročník Bc-In:

 

 

3. Náhradné zamestnania - ODBORNÁ PRAX:

- Strelecká príprava:                         

- Služobné zákroky:

 

                                                                                                                        

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.