Personálne obsadenie

01.10.2019

PROFESOR
 
prof. JUDr. Tomáš STRÉMY, PhD.
E-mail: tomasstremy(at)gmail.com
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 304
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim
 
DOCENT
 
Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. - docent zabezpečujúci výučbu predmetov katedry trestného práva
tel.: 09610 57 001
E-mail: stefan.kocan(at)minv.sk
Kancelária: Blok U, 2. posch.
 
ODBORNÍ ASISTENTI
 
mjr. JUDr. Daniela BENEDEKOVÁ, PhD. (v súčasnosti - rodičovská dovolenka)
Tel.: 09610 57 356
E-mail: daniela.benedekova(at)minv.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 12.00 – 13.30
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 366
 
JUDr. Ján ŠANTA, PhD., LL.M., MBA
E-mail: jan.santa(at)genpro.gov.sk
Telefón : 09610 57 208
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 364
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim
 
ASISTENTI
 
JUDr. Vladimír BALÁŽ
Tel.: 09610 57 201
E-mail: vladobalaz51(at)gmail.com; vladimir.balaz3(at)minv.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12.00 – 13.30
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 306
 
INTERNÝ DOKTRORAND
 
Mgr. Sebastian JANKO
Tel.: 09610 57 299
E-mail: sebastian.janko(at)akademiapz.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12.00 – 13.30
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 307
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.