Personálne obsadenie

01.04.2021

PROFESOR
 
prof. JUDr. Tomáš STRÉMY, PhD.
Tel.: 09610 57 208
E-mail: tomasstremy(at)gmail.com
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 364
 
ODBORNÍ ASISTENTI
 
mjr. JUDr. Daniela BENEDEKOVÁ, PhD. (v súčasnosti - rodičovská dovolenka)
Tel.: 09610 57 356
E-mail: daniela.benedekova(at)minv.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 12.00 – 13.30
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 366
 
JUDr. Ján ŠANTA, PhD., LL.M., MBA
Telefón: 09610 57 208
E-mail: jan.santa(at)genpro.gov.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 364.
 
npor. Mgr. Sebastián JANKO, PhD.
Tel.: 09610 57 299
E-mail: sebastian.janko(at)akademiapz.sk
Konzultačné hodiny: utorok 12.30 – 14.00
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 307
 
ASISTENTI
 
JUDr. Vladimír BALÁŽ
Tel.: 09610 57 201
E-mail: vladobalaz51(at)gmail.com; vladimir.balaz3(at)minv.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12.00 – 13.30
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 306
 
INTERNÁ DOKTORANDKA
 
JUDr. Lucia Strémy
Tel.: 09610 57 127
E-mail: lucia.stremy@akademiapz.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody s vyučujúcim
Kancelária: Blok U, 2. posch., č. dv. 304
 
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.