Personálne obsadenie

10.09.2019
Vedecko-pedagogickí zamestnanci:

 

Vedúca katedry:

 
prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD.
Telefón: 09610 57223
Kancelária: blok B, 2. posch. č. dv. 306
Konzultačné hodiny: po dohode s vyučujúcim

 

Profesor:

prof. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.
E-mail: jacek.dworzecki@minv.sk
Telefón: 09610 57454
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 325
Konzultačné hodiny: po dohode s vyučujúcim

Docenti:

doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc.
E-mail: vladimir.blazek@minv.sk
Telefón: 09610 57475
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 308
Konzultačné hodiny:

Odborni asistenti:

mjr. Ing. Marian Suja, PhD.
E-mail: marian.suja@minv.sk
Telefón: 09610 57069
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 309
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

mjr. Ing. Milan Marcinek, PhD.
E-mail: milan.marcinek@minv.sk
Telefón: 09610 57436
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 331
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

npor. JUDr. Eva Keméňová, PhD.
E-mail: eva.kemenova2@minv.sk
Telefón: 09610 57249
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 330
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.
E-mail: miroslav.brvnistan@minv.sk
Telefón:  09610 57214
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 327
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Kornel Kister, CSc.
E-mail: kornel.kister@minv.sk
Telefón: 09610 57508
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 328
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Asistenti:

Mgr. Ladislav Kittel
E-mail: ladislav.kittel@minv.sk
Telefón: 09610 57232
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 329
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Mgr. Ondrej Blažek
E-mail: ondrej.blazek@minv.sk
Telefón: 09610 57214
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 327
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Externí zamestnanci:

doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
E-mail: Stanislav.Filip@vsemvs.sk
Telefón: 09610 57508
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 328
Konzultačné hodiny:

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.