Personálne obsadenie

10.09.2020
Vedecko-pedagogickí zamestnanci:

 

Vedúca katedry:

 
prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD.
Telefón: 09610 57223
Kancelária: blok B, 2. posch. č. dv. 306
Konzultačné hodiny: po dohode s vyučujúcim

 

Profesor:

prof. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.
E-mail: jacek.dworzecki@minv.sk, jacek.dworzecki@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57454
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 329
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Docenti:

doc. Ing. Michal Orinčák, PhD.
E-mail: michal.orincak@minv.sk, michal.orincak@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57475
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 307
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Odborni asistenti:

mjr. Ing. Marian Suja, PhD.
E-mail: marian.suja@minv.sk; marian.suja@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57069
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 309
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

npor. JUDr. Eva Keméňová, PhD.
E-mail: eva.kemenova2@minv.sk
Telefón: 09610 57249
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 308
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Ing. Jan Šinovský, PhD.
E-mail: jan.sinovsky@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57xxx
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 330
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.
E-mail: miroslav.brvnistan@minv.sk, miroslav.brvnistan@akademiapz.sk
Telefón:  09610 57454
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 329
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Asistenti:

Mgr. Ondrej Blažek
E-mail: ondrej.blazek2@minv.sk; ondrej.blazek@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57214
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 327
Konzultačné hodiny: po dohode s učiteľom

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.