Oznámenia a informácie

06.11.2018

 

ŠVOČ 2018/2019

Informácie o ŠVOČ tu

Zoznam tém ŠVOČ vypísaných Katedrou verejnoprávnych vied tu

 

Zamerania na skúšky

Zamerania na skúšky z predmetov vyučovaných katedrou verejnoprávnych vied si môžete stiahnuť v časti Materiály na stiahnutie

 

Povinne voliteľné predmety

Informácia k povinne politeľným predmetom vyučovaných katedrou sa nachádza v časti Pedagogická činnosť

Informáciu nájdete po kliknútí na príslušný povinne voliteľný predmet.

 

Informácia k  záverečným prácam

V zmysle Smernice o bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ZP R APZ č. 9/2011) sa na titulnom liste záverečnej práce uvádza študijný odbor:

9245 Ochrana osôb a majetku alebo

9216 Bezpečnostné verejnosprávne služby.


 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.