Pedagogická činnosť

14.02.2020

 


 

 

Vyučované predmety:

 

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – bakalárske štúdium

Povinné predmety

831 D 15 PP 2     Vyšetrovanie 1 (5. semester)

831 D 16 PP 1     Vyšetrovanie 2 (6. semester)

Voliteľné predmety

831 D 16 VP 1    Cvičenia z vyšetrovania I (6. semester)

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – magisterské štúdium

Povinné predmety

831 D 21 PP 2     Teória vyšetrovania (1. semester)

Povinne voliteľné predmety

831 D 23 PVP 6     Teória a metodika vyšetrovania 1 (3. semester)

831 D 24 PVP 6     Teória a metodika vyšetrovania 2 (4. semester)

Voliteľné predmety

831 D 24 VP 1    Cvičenia z vyšetrovania II (4. semester)

 

 

 

Informácie k vyučovaným predmetom:

 

Povinné predmety

Vyšetrovanie 1

 

Vyšetrovanie 2

 

Teória vyšetrovania

 

Povinne voliteľné predmety

 

Teória a metodika vyšetrovania 1 a 2

 

Voliteľné predmety

 

Cvičenia z vyšetrovania I

 

Cvičenia z vyšetrovania II

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.