Vedecko-výskumná činnosť

20.02.2018

V súčasnosti katedra vyšetrovania garantuje plnenie vedecko-výskumnej úlohy "Vyšetrovanie farmaceutickej trestnej činnosti". Cieľom tohto projektu je reagovať na potreby policajnej praxe v oblasti navrhovania postupov vyšetrovania vybraných druhov trestných činov. Naliehavá potreba policajno-bezpečnostnej praxe, čo sa týka spracovania postupu vyšetrovania predmetnej trestnej činnosti si vyžiadala nutnosť venovať sa práve tomuto druhu kriminality. Výstup z vedecko-výskumnej úlohy "Vyšetrovanie farmaceutickej trestnej činnosti" - postup vyšetrovania, bude odovzdaný na ďalšiu realizáciu NAKA P PZ.

 

 

Vedecké konferencie:

 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Farmaceutická kriminalita - hrozba pre Európu [20.02.2017]

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.