Kvestor

23.02.2018

 

 

Kvestorka
Ing. Zora DOBRÍKOVÁ
Telefón: 09610 57005
E-mail: zora.dobrikova@minv.sk
 

 

 

Kvestorát:

odborný referent špecialista:

Silvia TVORÍKOVÁ
Telefón:  09610 57311
E-mail:    silvia.tvorikova@minv.sk

 

odborný radca:

Ing. Vlasta NOVYSEDLÁKOVÁ
Telefón:  09610 57495
E-mail:    vlasta.novysedlakova@minv.sk

Kvestorka najmä:
- zabezpečuje hospodársky a správny chod Akadémie PZ,
- zabezpečuje administratívnu činnosť ním riadených pracovísk,
- zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov, rozpočtovej, mzdovej a finančnej disciplíny,
- zabezpečuje prípravu návrhu projektu zmluvy ročného rozpočtu, mzdových prostriedkov a ich návrh a rozdelenie,
- kontroluje dodržiavanie čerpania finančných prostriedkov rozpočtu a zodpovedá za vykonávanie rozborov a správ o plnení rozpočtu a plánu investičnej činnosti.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.