Oddelenie MZ a SH

30.11.2018

Vedúci odd. MZ a SH:

Ing. Miroslav SMOLEK
Telefón: 09610 57906
E-mail: miroslav.smolek@minv.sk

 

zástupca vedúceho oddelenia MZ a SH kvestorátu akadémie PZ:
Helena PAVLOVIČOVÁ
Telefón : 09610 57330
E-mail: helena.pavlovicova@minv.sk

 

Zamestnanci:

Mária VAJDOVÁ
Telefón : 09610 57275
E-mail: maria.vajdova@minv.sk

Anežka ZMAJKOVIČOVÁ
Telefón : 09610 57310
E-mail: anezka.zmajkovicova@minv.sk

Miroslav TYKO
Telefón : 09610 57379
E-mail: miroslav.tyko@minv.sk

 

Kuchyňa:

Radovan MÁŤUŠ
Telefón : 09610 57573

Viera ŠLAHOROVÁ
Telefón : 09610 57573

Soňa MIŠANÍKOVÁ
Telefón : 09610 57573

Viera FAMIŠÁKOVÁ
Telefón : 09610 57573

Jarmila FEJEŠOVÁ
Telefón : 09610 57573

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.