Kancelárie prorektorov

16.04.2021

PROREKTORKA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE :

plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.
Telefón : 09610 57001
E-mail: klaudia.marczyova@minv.sk

Odborný referent špecialista
Edita LETENAYOVÁ
Telefón: 09610 57140
E-mail: edita.letenayova@minv.sk

 

PROREKTOR PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ :

JUDr. Martin SAMEK, PhD.
Telefón : 09610 57003
E-mail: martin.samek@minv.sk

Radca
Mgr. Veronika HEGEDÜŠOVÁ
Telefón: 09610 57401
E-mail: veronika.hegedusova@minv.sk

 

PROREKTOR PRE VEDU A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY :

prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, PhD.
Telefón : 09610 57002
E-mail: mojmir.mamojka@gmail.com

Odborný referent špecialista
Helena VAJGLOVÁ
Telefón: 09610 57202
E-mail: helena.vajglova@minv.sk

PROREKTOR PRE INFORMATIZÁCIU  A KOORDINÁCIU S POLICAJNOU PRAXOU:

plk. doc. Ing. Stanislav  ŠIŠULÁK, PhD.
Telefón : 09610 57006
E-mail: stanislav.sisulak@minv.sk

Referent špecialista
Mgr. Michaela MIKULCOVÁ
Telefón: 09610 57231
E-mail: michaela.mikulcova@minv.sk

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.