Teoretické a praktické aspekty služobných zákrokov

14.11.2018

POZVÁNKA

 

NA

VEDECKÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

 

pod záštitou

rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, PhD.

 

Teoretické a praktické aspekty služobných zákrokov

 

19 . november 2018

 

na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

Konferencia je súčasťou riešenia projektu APVV-17-0217

Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti  

z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska

Pozvánka:

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Prihláška:

Prihláška

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.