Ceuta

11.10.2018

Dňa 09.10.2018  sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnila prednáška, kde hlavnou témou bola situácia v autonómnom meste Ceuta v súvislosti s ochranou hraníc a migráciou. Prednáška bola organizovaná Katedrou európskeho integrovaného riadenia hraníc v úzkej spolupráci s občianskym združení Liga za ľudské práva. O súčasných problémoch autonómneho mesta Ceuta, ktoré je španielskou enklávou v severnej Afrike situovaná na najsevernejšom cípe Maroka,  prednášal pán Ramon Caudevilla spolu s kolegom pánom Habib Abdeselamom. Prednášky sa zúčastnili denný a externý študenti, zamestnanci akadémie a členovia združenia Ligy za ľudské práva. Diskutovalo sa o organizovaných skupinách zameraných na prevádzačstvo, o sexuálnom vykorisťovaní žien, o nelegálnej migrácii detí, o spôsoboch pomoci zraniteľným osobám, o technickom zabezpečení hranice a o postupoch miestnej polície pri riešení problému s migráciou. Načrtnuté témy poskytli priestor na interakciu a otvorenú diskusiu, ktorá mala v radoch študentov veľký úspech a prednášajúci boli neustále zahŕňaní množstvom otázok, na ktoré ochotne poskytli zaujímavé odpovede.

Ramon Caudevilla je policajným inšpektorom a riaditeľom oddelenia boja proti trestným činom v oblasti migrácie a falšovania dokumentov UCRIF v jednotke hraničnej a cudzineckej polície (Foreign and Border Police Unit, National Police, Ceuta). V tejto funkcii pracuje od roku 1998. Počas svojej kariéry pracoval vždy ako vyšetrovateľ, pričom sedem rokov pôsobil v Barcelone v špeciálnej jednotke boja proti medzinárodnej trestnej činnosti.

Habib Abdeselam bol od roku 2001 členom jednej z najprestížnejších španielskych vojenských jednotiek legionárov „cuerpo de la legion“. V roku 2005 vstúpil do radov polície a tri roky pôsobil ako vyšetrovateľ v špeciálnej protidrogovej jednotke UDYCO. Následne vstúpil do UCRIF – oddelenia boja proti trestným činom v oblasti migrácie a falšovania dokumentov (Foreign and Border Police Unit, National Police, Ceuta), kde je dodnes vyšetrovateľom.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.