Železný hasič 2018

11.10.2018

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

 

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu

 

Organizačné zabezpečenie súťaže

6. ročník

Športovej študentskej súťaže

 

„ŽELEZNÝ HASIČ 2018“

 

Termín: 10.10.2018

Miesto konania: Areál Akadémie Policajného zboru v Bratislave

                                                           

Odborný garant súťaže:

mjr. Ing. Milan Marcinek, PhD.

 

Organizačný tím:

plk. doc. Ing. Ľubica Baričičová, PhD.

mjr. RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.

mjr. Ing. Marian Suja, PhD.

Kornel Kister, CSc.

Mgr. Ladislav Kittel

mjr. JUDr. Matej Kostrec, PhD.

por. Mgr. Jana Kuchtová

Mgr. Štefan Zachar

JUDr. Katarína Junasová

 

Súťaž je tematicky zameraná na špecializáciu ochrana pred požiarmi a určená je hlavne pre študentov denného aj externého štúdia Akadémie Policajného zboru v Bratislave špecializácie ochrana pred požiarmi. V prípade nenaplnenia požadovaného počtu štartujúcich je možné prihlásenie študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave ostatných špecializácií.

 

Kategória: muži a ženy

 

Program súťaže:

Od 11.00 – registrácia pretekárov,

13.00– losovanie štartového poradia a ukážka trate,

13.30 – štart prvého súťažiaceho

15.30 – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

 

Počet štartujúcich: max. 40

 

Prihlášky sa prijímajú len v elektronickej podobe s potvrdením o zaregistrovaní

 

Prihlášky zasielať formou e-mailu na:          katarina.junasova@minv.sk

 

V predmete e-mailu uveďte: ŽH 2018-prihláška

 

Do správy uveďte:  meno a priezvisko, študijná skupina a dátum narodenia.

 

Prihláška na 6. ročník súťaže  Železný hasič 2018

 

Meno a priezvisko

Študijná skupina

Dátum narodenia

 

 

 

 

 

Kontrola údajov bude vykonaná pri registrácii podľa osobných dokladov

 

Uzávierka elektronických prihlášok bude 10.10. 2018 do 11,00 hod.

 

Možnosť prihlásenia bude ešte aj v deň súťaže pri nenaplnení počtu súťažiacich.

 

Popis disciplín:

  • Športová časť:

Jedná sa o športovú súťaž. Súťažná trať bude zostavená z nasledujúcich disciplín, pričom poradie a presné pravidlá disciplín budú názorne vysvetlené v deň súťaže. Pravidlá súťaže sú tiež dostupné na stránke https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-verejnej-spravy-krizoveho-manazmentu/oznamenia-informacie

 

Popis trate:

  • zapojenie a rozťahovanie hadicového vedenia 2 x B75 o dĺžke 40 m,
  • zdolanie vodnej priekopy,
  • prelezenie cez konštrukciu – ženy 2. okno, muži 3. okno,
  • plazenie cez turniket o dĺžke 10 m,
  • rozhodenie a stočenie hasičskej hadice 1 x C 52 o dĺžke 20 m,
  • dobehnutie do cieľa

Celá trať musí byť absolvovaná s autonómnym dýchacím prístrojom / ADP / a prilbou, výnimku tvorí 4. disciplína – súťažiaci kde ADP budú tlačiť alebo ťahať, po zdolaní prekážky si ho svojpomocne nasadia a pokračujú v plnení disciplín.

 

Poznámka:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a súťažných disciplín, alebo v prípade nepriaznivého počasia na zrušenie. Pravidlá budú uverejnené na stránke Akadémie PZ – katedra Verejnej správy a krízového manažmentu (https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-verejnej-spravy-krizoveho-manazmentu/oznamenia-informacie). Spresnenie programu bude v deň súťaže, po registrácii.

 

Vyhodnocovanie:

Hlavný parameter pre vyhodnotenie súťažiacich bude celkový dosiahnutý čas, ktorý sa bude merať od štartu až po cieľ. Poradie súťažiacich bude určené po konečnom vyhodnotení s pripočítaním trestných sekúnd. Najlepšie sa umiestni súťažiaci s najkratším dosiahnutým časom.

Trestné sekundy: 

Neabsolvovanie jednej disciplíny + 60 s,

 

Pri každej súťažnej disciplíne budú rozhodcovia. Každú disciplínu budú ešte aj samostatne merať dvaja študenti za účelom parciálneho vyhodnotenia časov. Pre absolvovanie disciplín, kde je potrebná technická úprava, príprava a rozloženie technických prostriedkov, budú zabezpečení študenti pre vykonanie týchto príprav.

 

Vybavenie:

Ako záťaž bude súťažiacim slúžiť autonómny dýchací prístroj (bez ochrannej masky).

Ženy – ADP SATURN S5

Muži – ADP SATURN S7

 

Ústroj súťažiacich:

Športové oblečenie zakrývajúce lakte a kolená, prilba. Vyžaduje sa, aby súťažiaci mali členkovú obuv. 

 

Upozornenie:

Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojim podpisom pri registrácii. Organizátori vzhľadom na náročnosť súťaže neodporúčajú štartovať záujemcom so srdcovo-cievnymi a pohybovými problémami.

Pre súťažiacich bude počas súťaže zabezpečené občerstvenie - teplý čaj.

Počas pretekov bude zabezpečená zdravotná služba

 

mjr. Ing. Milan MARCINEK, PhD.

Odborný garant súťaže

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.