Konferencia: 100 rokov ČeskoSlovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti

31.10.2018

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave pri príležitosti stého výročia vzniku samostatnej ČSR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

„100 rokov ČeskoSlovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti“,

ktorá sa bude realizovať dňa 18.10.2018 od 8:00 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

V mene rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., ktorá prebrala nad konferenciou záštitu, Vás srdečne pozývame k účasti na tomto podujatí.

 

Súčasťou konferencie bude aj pohľad do histórie optikou artefaktov, fotografií, technických prostriedkov, či výstavou uniforiem. Účastníci konferencie budú mať možnosť spoznať genézu vybraných prostriedkov policajnej a bezpečnostnej praxe a konfrontovať s dosiahnutým pokrokom súčasnej doby.

 

Cieľom konferencie je sústrediť sa na významné míľniky československej štátnosti, genézy prvej republiky, dôležité udalosti postavenia štátu a zrodu samostatných republík. Významnosť konferencie spočíva v prezentovaní výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, pokroku a vytvorenie priestoru pre širšiu odbornú diskusiu zameranú na viaceré otázky československej štátnosti, evolúcie právnych noriem a právnych odvetví presahujúce do nových oblastí spoločenského života. Záujmovými oblasťami budú aj otázky vývoja bezpečnosti vo vymedzenom období, formovanie bezpečnostných zložiek a polície.

 

Pozvánka -100 rokov ČeskoSlovenskej štátnosti právnictva a bezpečnosti

Prihláška -100 rokov ČeskoSlovenskej štátnosti právnictva a bezpečnosti

Invitation - 100 Years of Czecho-Slovak Statehood, Juristics and Security

Registration form - 100 Years of Czecho-Slovak Statehood, Juristics and Security

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.