Seminár „Príčiny a dôsledky nútenej migrácie“

08.10.2018

  V dňoch 22.08.2018 až 24.08.2018 organizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Európskej migračnej siete vzdelávací seminár o migrácii „Príčiny a dôsledky nútenej migrácie“. Ide v poradí už o 6. ročník vzdelávacích seminárov týkajúcich sa migrácie. Za Akadémiu Policajného zboru v Bratislave sa na seminári zúčastnili Mgr. Tomáš Škrinár, asistent Katedry policajných vied a kpt. JUDr. Jakub Chrenšť, PhD. Odborný asistent Katedry verejnoprávnych vied. Na vzdelávacom seminári vystúpili zástupcovia medzinárodných ako aj národných štátnych inštitúcií a nevládnych organizácií. Predmetom seminára bola nútená migrácia ako fenomén súčasnej doby. Seminár uviedla a prítomných privítala Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave. Nasledoval trojdenný program s medzinárodnou účasťou odborníkov na tému nútenej migrácie, ich príčin a dôsledkov. Seminár prebiehal v anglickom jazyku s tlmočením do slovenského jazyka. Na seminári vystúpili odborníci z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Kene, Nemecka, Rakúska, Thajska, USA a Veľkej Británie. Prednášajúci predniesli svoje príspevky na témy: 

-         Mýty o migrácii a dôležitosť dát pri tvorbe migračných politík

-         Riadenie a budúce scenáre medzinárodnej migrácie

-         Súčasný vývoj migrácie z pohľadu krajín pôvodu

-         Zraniteľnosti a ľudské práva migrantov

-         Migrácia spôsobená environmentálnymi zmenami

-         Pracovná migrácia a riziká moderného otroctva.

Okrem prednášok bola pre zúčastnených pripravená interaktívna hra Scenario Exploration System (SES), ktorá simulovala naplnenie potrieb trhu práce zamestnaním cudzincov. Súčasťou seminára bolo aj premietanie filmu Anoteho archa dňa 23. augusta v kine Limiere v Bratislave. Na premietanie filmu nadväzoval diskusný večer „Migrácia v dôsledku klimatických zmien“.

Prezentované príspevky, ako aj kvalitná medzinárodná účasť prednášajúcich priniesli ozrejmenie problematiky nútenej migrácie v súčasnej dobe. Viac informácií o podujatí sa dozviete na stránke www.emn.sk a www.iom.sk.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.