Archív 1-2016

11.07.2018
 
ŠTÚDIE /STUDIES/

Monika Hullová
Podstata objasňovania sexuálneho zneužívania

Roman Svatoš
Proč dlouhodobě klesá podíl mladých pachatelů na kriminalitě?

 
ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/
 

Lajos Kiss
The presentation and evaluation of the project Core Curriculum for Border Guard Training

Michal Kočan
Základné zásady trestného konania

Anita Nagy
Presidential Pardon and European Court of Human Rights

 

Ivo Svoboda
Možnosti postihu trestných činů z nenávisti s podporou platných judikátů a jejich interpretace ve vyšetřování a kriminalistice

 
 
INFORMÁCIE /INFORMATION/
 

Tatiana Hajdúková
Informácia o kurze ,, Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí cez internet cez utajené aktivity“ v Budapešti

Tatiana Hajdúková
Príspevok študentov Akadémie PZ k bezpečnejšiemu užívaniu internetu deťmi

Jakub Chrenšť
Informácia o odbornom podujatí „Jesenná škola práva 2015“

Jana Jahodníková
Cieľové pátranie na národnej a medzinárodnej úrovni

Martina Kollárová
Informácia o konaní kurzu CEPOL 67/2015 CEPOL Výročná európska vedeckovýskumná konferencia Policajná práca založená na dôkazoch: nové perspektívy spolupráce medzi praxou, vzdelávaním a policajnými vedami

Kristína Králiková
Informácia o konaní odbornej prednášky v rámci exkurzie na Okresnom úrade v Senci

Juraj Mezei
Informácia o výročnom zasadnutí Národných korešpondentov pre vedu a výskum
agentúry EÚ - CEPOL

Marcela Pohančeníková
Informácia z kurzu Finančné vyšetrovanie „pranie špinavých peňazí“ Budapešť 2015

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/
 

Robert Odler, Jelena Ondrejkovičová (S), Mária Ferenčíková (A), Mária Masárová  (N),
Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Cudzinecký a hraničný režim II (Hraničná kontrola)

 
 
 
Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.