Archív 1-2017

11.07.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.1 (2017)

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE /SCIENTIFIC STUDIES/

Zuzana Budayová, Jana Bursová, Kristína Králiková
The Perception of Poverty in Roma Communities by Field Social Workes and Municipal Offices Staff in the Spisska Nova Ves District

Kristína Králiková
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a jej vplyv na rozvoj stratégie vývoja spoločnosti

Miroslav Lisoň, Jaroslav Rapčan
Kreovanie teórie kriminálno policajného poznania

Mária Sabayová
Nové prístupy k eliminácii daňových únikov – behaviorálny koncept

Ján Šanta, Marek Mezei
Dozor prokurátora pri stíhaní právnických osôb
 

VEDECKÉ PRÁCE /SCIENTIFIC ARTICLES/

Milan Jonis
Autenticita umeleckých diel
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Janka Bursová, Lýdia Lešková
Penitenciárna starostlivosť a sociálna práca

Juraj Ďorko
Bezpečnostnoprávne posudzovanie výpisu z registra trestov v konaní  o udelení pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky

Denisa Hamranová
Podvodné konania a princíp ultima ratio

Magdaléna Krajníková, Elena Blahová, Mária Zelenková
Súčasné možnosti skúmania originálov a kópií sporných písomností
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Jakub Chrenšť
Informácia o exkurzii v OBSE

Jakub Chrenšť
Informácia o odbornom podujatí „Jesenná škola práva 2016  

Michaela Jurisová
„Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ - Informácia o účasti na konferencii

Michaela Jurisová
„Stretnutie kriminológov“ - Informácia o odbornom podujatí

Kristína Králiková
Informácia o konaní exkurzie a odbornej prednášky v Klientskom centre pri Okresnom úrade v Bratislave       

Lucia Noskovičová, Andrea Jurašková, Ondrej Kotras
Informácia o študentskej mobilite v rámci programu Erasmus+ na Mykolas Romeris University vo Vilniuse      
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Marianna Presperínová (S), Mária Ferenčíková (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Ekonómia a ekonomika    
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.