Archív 1-2018

11.07.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.1 (2018)

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE

 

Ludvík Juříček
Experimentál​ní balistika: Ranivý účinek redukovaného puškového náboje ráže 7,62x51 a analýza rizik

 

Milan Marcinek, Tatiana Hajdúková
Analýza zásahovej činnosti hasičských a záchranárskych jednotiek Slovenskej republiky v jednotlivých mesiacoch

 

Alexandra Zvalová, Iveta Nováková
Vznik, vývoj a odborná jazyková príprava zahraničnej jednotky Policajného zboru

 

ODBORNÉ ČLÁNKY

 

Miroslav Brvnišťan
The Legal Basis for the Protection of European Union Classified Information – Selected Current and Historical Aspects

 

Kornel Kister
Krízový manažment vo verejnej správe v procese riešenia problematiky nelegálnej migrácie

 

Anita Nagy, László Dornfeld
EU fair trial measures as part of the Stockholm Program

 

Petra Kolitschová, Jaroslav Kerbic, Roman Rak
Aktuální aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel

 

Mária Sabayová, Marianna Presperínová
Vybrané riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

 

Ján Schmidt
Overenie vlastností daktyloskopických práškov C2 Kinsei Matec vo vzťahu k porovnateľným daktyloskopickým práškom

 

RECENZIE

 

Zuzana Kurucová
Ivor, J., Jelínek, J. a kol. Principles of Modern Criminal  Procedure

 

INFORMÁCIE

 

Eva Kunovská
Habilitačné konanie PhDr. Ing. Kristíny Králikovej, PhD., MBA

 

Milan Marcinek
Tréningový program medzinárodných expertov koordinácie záchranných prác a modulov v krízových situáciách spoločenstva Union Civil Protection Mechanism Introduction

 

Lucia Noskovičová
Informácia o účasti na konferencii „Možné prístupy k príprave vojenských elít“ v Závažnej Porube

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.